Lefelau Gwasanaeth Gofynnol mewn addysg

Closed 16 Feb 2024

Opened 15 Dec 2023

Overview

Trosolwg

Rydym yn ceisio barn ar gyflwyno rheoliadau i weithredu lefelau gwasanaeth gofynnol mewn gwasanaethau addysg ym Mhrydain Fawr yn ystod streic. 

Why your views matter

Pam mae eich barn yn bwysig

Mae'r Llywodraeth wedi cyflwyno deddfwriaeth i alluogi cymhwyso lefelau gwasanaeth gofynnol o fewn sectorau allweddol pe bai streic yn digwydd. Gelwir hyn yn Ddeddf Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Gofynnol) 2023. Nod lefelau gwasanaeth gofynnol yw cyfyngu effaith streiciau ar fywydau a bywoliaethau'r cyhoedd. Maent yn ceisio sefydlu cydbwysedd rhwng:  

 • gallu undebau a'u haelodau i streicio  

 • yr angen i'r cyhoedd gael gwasanaethau allweddol yn ystod streiciau 

Mae ein cynigion yn ymwneud ag addysg yn unig ac rydym yn ceisio barn ar y dull gorau o gyflawni'r nodau hyn yng nghyd-destun gwasanaethau addysg. 

Audiences

 • Teachers
 • Headteachers
 • Governors
 • School support staff
 • Early learning and childcare providers
 • Training providers
 • Local authorities
 • Adult education providers
 • Further education colleges
 • Sixth form colleges
 • Independent specialist colleges
 • Designated institutions and 16-19 academies
 • 16-18 year old students resident at these institutions
 • Designated safeguarding leads
 • Virtual school heads
 • SENCOs
 • Educational Psychologists
 • School business managers
 • Governing bodies and academy trusts
 • Bodies representing schools and local authorities
 • Faith bodies
 • Pupils
 • Young people
 • Parents
 • Foster carers
 • Adoptive parents
 • Employers
 • Community representatives
 • Volunteers
 • Social workers
 • Unions and representative organisations
 • Government bodies and departments
 • Academies (including free schools), voluntary aided schools, voluntary controlled schools, foundation schools and community schools
 • Universities

Interests

 • Education
 • National Curriculum
 • GCSE subject content
 • GCE AS and A level subject content
 • Early learning and childcare
 • Early years foundation stage
 • Key stage 1
 • Key stage 2
 • Care leavers and former looked-after children
 • Financial support (Looked after children)
 • Programmes and initiatives (Looked after children)
 • Support in education
 • Academies
 • Governance
 • Planning
 • Statutory policies and guidance
 • Keeping children safe in education and other settings
 • Safeguarding disabled children
 • Alternative provision
 • Attendance and absence
 • Disabled children
 • SEND code of practice
 • Teaching and learning (SEND)
 • Participation of young people in education, employment and training
 • Equality
 • HE
 • Apprenticeships
 • Work based training
 • Community learning
 • Lifelong learning